Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28597675 | Kód: 19/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 19/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2020\11\23
23.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 19/2020/MH (opakovaná zákazka) Výzva na predloženie ponuky
2020\11\02
02.11.2020
22.10.2021 11:14:22