Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca - prestavba a modernizácia objektu Beskyd

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28872113 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\17
17.02.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\17
17.02.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 66/2020/SOSCA17nov-2 Žiadosť o vysvetlenie
2020\02\12
12.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\29
29.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\29
29.01.2020
 Súťažné podklady - 66/2020/SOSCA17nov-2 Súťažné podklady
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Pohlad SV Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Pohlad SZ Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Pohlad JZ Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Pohlad JV Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Krov Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - 3. NP Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - 2. NP Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - 1. PP Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - 1. NP Príloha
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha - Priečny rez Príloha
2020\01\29
29.01.2020
21.10.2021 07:38:58