Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29064906 | Kód: 8/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 8/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\24
24.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 8/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\15
15.03.2020
21.10.2021 08:20:16