Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravský hrad - Západná bašta: interiér - architektonické a dekoratívne kamenné prvky a nadväzujúce omietky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29264133 | Kód: 5/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 5/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 5/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
22.10.2021 13:06:24