Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odvodnenie základovej škáry pomocou drenážneho systému

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29405651

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Odvodnenie základovej škáry pomocou drenáže Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\05
05.11.2019
21.10.2021 06:47:43