Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30175523 | Kód: 7/2019/SOSCA17.nov.-5

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17.nov.-5 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\04
04.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\04
04.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\04
04.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\04
04.03.2019
 Súťažné podklady - 7/2019/SOSCA17.nov.-5 Súťažné podklady
2019\03\04
04.03.2019
21.10.2021 08:31:48