Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Polohovateľné postele s matracom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30327469 | Kód: 13/2019/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 13/2019/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\21
21.11.2019
18.10.2021 13:21:05