Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekcia na plochy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30541331 | Kód: I/8-VO-1-4/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-4/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\03\01
01.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-4/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\02\17
17.02.2021
17.10.2021 18:48:46