Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sanácia murív na hrade Strečno v zmysle statickej pasportizácie hradu II.etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32254841 | Kód: 04/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 04/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
18.10.2021 13:05:10