Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Technické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32403531

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dokumenty zadávateľa - Technické vybavenie Dokumenty zadávateľa
2021\02\05
05.02.2021
 Dodatok č. 1 - Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - Technické vybavenie Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - Technické vybavenie Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
18.10.2021 13:06:36