Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32854987 | Kód: 01

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 01 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\04\11
11.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\28
28.03.2019
22.10.2021 12:01:24