Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pečivo a pekárenské výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33300192

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Pečivo a pekárenské výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\27
27.05.2020
26.10.2021 12:52:56