Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Konzervované ovocie, zelenina, mrazená zelenina a súvisiace výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34366240 | Kód: 05/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 05/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\27
27.02.2019
 Čestné vyhlásenie - 05/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
 Návrh RD - 05/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
26.10.2021 19:49:14