Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Monitory vitálnych funkcií a centrálna monitorovacia stanica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34398028 | Kód: 23/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 23/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\11
11.08.2021
22.10.2021 11:24:37