Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Spracované, mrazené a konzervované ryby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35565097 | Kód: 06/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 06/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\27
27.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 06/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\27
27.02.2019
 Čestné vyhlásenie - 06/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\26
26.02.2019
 Návrh RD - 06/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\26
26.02.2019
17.10.2021 17:13:42