Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou (OPAKOVANIE ZÁKAZKY)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35745824 | Kód: 2020ZNH008

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica Ostatné dokumenty
2020\11\13
13.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH008 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\04
04.11.2020
21.10.2021 06:44:08