Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny - mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36049659 | Kód: 23/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 23/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\12\28
28.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 23/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\12\17
17.12.2020
21.10.2021 07:13:49