Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36813953 | Kód: 2021ZNH001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 zmluva Ostatné dokumenty
2021\04\29
29.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2021ZNH001 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\21
21.04.2021
 Oznámenie o zmene podmienok výzvy Príloha
2021\04\20
20.04.2021
 Zmena - doplnenie Výzvy na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2021ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\20
20.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2021ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\13
13.04.2021
26.10.2021 13:20:20