Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov- opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 37775685 | Kód: 7/2019/SOSCA17.nov.-6

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17.nov.-6 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17.nov.-6 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\28
28.03.2019
 Súťažné podklady - Časť III.: Nealko II. Súťažné podklady
2019\03\20
20.03.2019
18.10.2021 12:09:37