Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia vybratých úsekov cesty II/583. Projektová dokumentácia DSP/DRS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38254139 | Kód: 09

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponuky Ostatné dokumenty
2019\08\23
23.08.2019
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk na predmet zákazky Ostatné dokumenty
2019\08\14
14.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\13
13.08.2019
21.10.2021 06:36:48