Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39198232 | Kód: SOŠMTP/221/2019-4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha k zmluve o dielo - Obnovstav Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 Zmluva o dielo - Obnovstav Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\21
21.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni Výzva na predloženie ponuky
2019\10\30
30.10.2019
26.10.2021 21:16:26