Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39352847 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-12

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-12 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\19
19.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-12 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\08
08.10.2020
18.10.2021 11:41:22