Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie korporátneho dizajnu Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39520497 | Kód: E 1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - E 1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\22
22.11.2018
17.10.2021 17:26:38