Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Školenie pre pedagogických zamestnancov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39669770 | Kód: 6/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 6/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\11
11.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 6/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\04
04.11.2020
 Výzva na predloženie ponúk a príloha č. 1 Príloha
2020\11\04
04.11.2020
26.10.2021 20:32:18