Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40021134 | Kód: 8/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - 8/2019 Report - Dokumenty
2019\10\07
07.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 8/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čerstvé ovocie a zelenina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čerstvé ovocie a zelenina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\07
07.10.2019
 Report - Dokumentácia Report - Dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Report - Dokumenty - 8/2019 Report - Dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Čerstvé ovocie a zelenina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Návrh rámcovej zmluvy Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 vyhlásenie Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha č. 1 Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
22.10.2021 12:14:43