Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40326727 | Kód: 02

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\05\17
17.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\26
26.04.2019
21.10.2021 06:31:57