Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny - mrazené výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41819144 | Kód: 25/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 25/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\12\30
30.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 25/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\12\21
21.12.2020
26.10.2021 20:06:19