Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41832860 | Kód: 0213

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - 0213 Ostatné dokumenty
2019\02\04
04.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0213 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\22
22.01.2019
26.10.2021 14:14:36