Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie písacích stolov a stolov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43196075 | Kód: 0205

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 0205 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\12\05
05.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obstaranie písacích stolov a stolov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\26
26.11.2018
21.10.2021 06:39:36