Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43220292

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy chodby II NP v budove šk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy chodby II NP v budove šk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\30
30.10.2020
22.10.2021 12:11:03