Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia chodby do spoločenskej miestnosti na prízemí školského internátu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45144033

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia chodby do spoločenskej mie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\24
24.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia chodby do spoločenskej mie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\23
23.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia chodby do spoločenskej mie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\08
08.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia chodby do spoločenskej mie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\08
08.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia chodby do spoločenskej mie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\08
08.07.2020
 Príloha - Výkaz výmer prác Príloha
2020\07\08
08.07.2020
21.10.2021 06:55:40