Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy otvorových konštrukcií v objektoch KNsP Čadca

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45330034 | Kód: SZ-006

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SZ-006 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\11
11.09.2020
18.10.2021 10:12:41