Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Automatické dvere

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45612485 | Kód: 20/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 20/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\06
06.10.2020
21.10.2021 07:56:03