Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Operačné plášte

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46907919 | Kód: 4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\18
18.11.2019
22.10.2021 11:57:45