Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47793867 | Kód: 59/2020/ZPSDSSDK

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\01
01.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\20
20.11.2020
18.10.2021 10:03:00