Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Softvérový balík pre informačné technológie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48125590 | Kód: 19/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\07
07.10.2020
22.10.2021 12:42:06