Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48596407 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku súťaže - 01/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\20
20.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\24
24.05.2021
22.10.2021 12:19:46