Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Lôžka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49429433 | Kód: 20/2021/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 20/2021/VO Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\24
24.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 20/2021/VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\24
24.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 20/2021/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\24
24.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Lôžka - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\12
12.05.2021
18.10.2021 13:08:00