Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž PVC krytiny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49646066

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Dodávka a montáž PVC krytiny Príloha
2019\11\15
15.11.2019
22.10.2021 12:42:46