Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49800451 | Kód: 22/2020/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 22/2020/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
26.10.2021 19:40:18