Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy hygienických priestorov, blok A-B

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50308685 | Kód: 258/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
18.10.2021 12:24:43