Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Antitrombotiká s účinnou látkou altepláza

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50311466 | Kód: I/8-VO-1-11/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-11/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\05\25
25.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-11/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\05\17
17.05.2021
18.10.2021 12:29:36