Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka čerstvých slepačích vajec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50677025 | Kód: 7/2019/SOSCA17nov-10

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17nov-10 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\18
18.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2019/SOSCA17nov-10 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
26.10.2021 20:21:55