Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51505865 | Kód: I/8-VO-1-8/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-8/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\03\30
30.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-8/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\18
18.03.2021
22.10.2021 11:26:27