Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Osobný automobil pre DZS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51851207 | Kód: HNsP/17/2019OPAČ

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - HNsP/17/2019OPAČ Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\22
22.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - HNsP/17/2019OPAČ Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\19
19.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - HNsP/17/2019OPAČ Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\19
19.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - HNsP/17/2019OPAČ Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\19
19.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - HNsP/17/2019OPAČ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\19
19.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - HNsP/17/2019OPAČ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\11
11.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - HNsP/17/2019OPAČ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\11
11.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - HNsP/17/2019OPAČ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\11
11.11.2019
21.10.2021 08:30:25