Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

USG prístroj

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51875710 | Kód: ZTCA-1-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - USG prístroj - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\27
27.04.2021
26.10.2021 13:51:35