Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52111296 | Kód: 13

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\30
30.10.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\27
27.08.2019
26.10.2021 21:00:05