Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nealkoholické nápoje

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52154990 | Kód: 05/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 05/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\12\03
03.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 05/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\04
04.03.2021
18.10.2021 12:20:52