Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia, opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52226103 | Kód: 12/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\12
12.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 12/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\27
27.08.2020
18.10.2021 10:28:04