Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52995977 | Kód: 0497

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie - 0497 Ostatné dokumenty
2021\01\04
04.01.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 2 - 0497 Ostatné dokumenty
2020\12\16
16.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0497 Ostatné dokumenty
2020\10\09
09.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0497 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\24
24.09.2020
17.10.2021 17:49:14